Upptäck nackskydd från Back on Track

Nackskydd från Back on Track består av mjuka textila material som innehåller Welltex® eller Iontex®. Nackskydden kan bidra till lindring av tillfälliga och långvariga nackbesvär genom att reflektera den infraröda energin (FIR) från kroppsvärmen, något som i sin tur kan stimulera blodcirkulationen.

När blodflödet ökar i stela, spända och kalla muskler mjukas de upp och transporten av syre och näring förbättras i området. Detta kan hjälpa musklerna slappna av samt främja kroppens egna läkande processer.

FIR upplevs ofta lindra problem med stela leder. Nackskydden kan därför bidra till ökad rörlighet i nacken, axlarna och bröstryggen. Denna typ av nackskydd är ett mycket bra terapeutiskt komplement även vid långvariga nackproblem, såsom vid whiplashskador, förslitningar och artros.
Nackskydd med spänne
Nackskydd med polokrage
"Amethyst" Nackskydd
Stabiliserande Nackkrage
"Carnelian" Nackskydd
"Eli" Polokrage
Varför får man ont i nacken?
Det är mycket vanligt att få ont i nacken. Det är mycket enkelt att utsätta nacken för alltför hög påfrestning. De flesta gör detta dagligen - och de allra flesta drabbas också av nackproblem åtminstone någon gång under livet. Skälen är många och varierande.

Vardagen är numera fylld av tillfällen att överanstränga och felbelasta nacken. Inte minst på grund av de märkliga kroppsställningar människor ofta intar framför datorer och mobiltelefoner. I bästa fall är besvären övergående. Tillfälliga nackbesvär kan ofta åtgärdas med vila, bättre ergonomi på arbetsplatsen, korrigerad hållning eller bättre sovställning.

Dålig arbetsställning, stillasittande, repetitiva rörelser och felaktig belastning under lång tid ökar dock kraftigt risken för svåra, långvariga eller kroniska nackbesvär.

Strukturerna mellan skallbas och ryggrad kan drabbas av förslitningar. Nackens kotor kan också drabbas av den kroniska ledsjukdomen artros. Orsaken till artros är inte fullt känd, men man misstänker att det även här kan röra sig om en ackumulerad effekt av upprepade små skador och långvarigt slitage.

Plågsamma tillstånd som nackspärr samt svårbehandlade nackskador som Whiplash uppstår däremot på ett ögonblick. Rådfråga alltid läkare eller fysioterapeut vid långvariga problem, om du drabbats av skador eller vid svår smärta.

Ett nackskydd med förmågan att reflektera FIR kan understödja återhämtningen och hjälpa till att lindra besvären. Detta beror i sin tur på den välgörande effekten hos infraröd energi och energiformens förmåga att stimulera blodflödet.
Terapeutiska nackskydd med Welltex® och/eller Iontex®
Ett nackskydd från Back on Track används för sin terapeutiska effekt. Det verkar genom att återstråla den infraröda energi som naturligt alstras av kroppsvärmen. Nackskyddet placeras så att det väl täcker det område som ger besvär, gärna i direkt kontakt med huden.

Skydden finns i olika utföranden och består av olika slags textila material för att på bästa sätt tillgodose just dina behov. Vissa är tunna och diskreta, medan andra är tjockare och fodrade med fleece för att tillföra värme. Våra stödjande nackkragar har en mjuk eller fast skumfyllning för att även bidra med stabilitet och avlastning.

Produkter från Back on Track innehåller alltid en textilteknologi (Welltex® eller Iontex®) som tillför terapeutiska egenskaper till materialet närmast huden. När ett funktionsmaterial innehåller Welltex® och Iontex® innebär det att mineraler smälts in i tygets trådar.

Mineralerna absorberar den del av kroppsvärmen som lämnar kroppen i form av infraröd elektromagnetisk strålning. Denna energiform reflekteras sedan tillbaka mot kroppen och återsänds ner i vävnaderna.

Den infraröda energin kan stimulera blodcirkulationen lokalt och upplevs ofta utöva en gynnsam och lindrande effekt på problem som drabbar nacke, axlar och skuldror.
När använder man nackskydd?
Nackskydd från Back on Track fungerar lika bra förebyggande som vid rehabilitering och återhämtning. Skydden har en terapeutisk effekt och kan bidra till att öka blodcirkulationen. Detta kan i sin tur minska besvär med värk och stelhet i muskler och leder.

Det går bra att bära skydden när man själv vill, både dag och natt.

Nackskydden kan hjälpa till att hålla muskler och senor i nacken mjuka, varma och rörliga. Det är därför en bra idé att ha dem på sig när man till exempel sitter framför datorn och arbetar. Effekten från Welltex® och Iontex® kan göra det lättare att slappna av i spända, ansträngda muskler. Spända muskler och senor blir korta, stela och får försämrad blodcirkulation. När blodflödet ökar, ökar också utbytet av syre, näring och slaggprodukter.

Sammantaget ger detta en mycket gynnsam effekt som kan minska risken för nackproblem - eller lindra de problem som redan hunnit uppstå.

Vilket skydd som hjälper bäst i just din situation beror dock helt på dina egna behov och när du vill eller behöver bära nackskyddet. Om du vill att nackskyddet ger avlastning, välj ett skydd med skumfyllning som stöttar huvudet, så musklerna får vila. Om du vill sova med skyddet är det dock skönast om det tar så lite plats som möjligt.

Gemensamt för samtliga skydd är att de absorberar och reflekterar infraröd energi som tränger ner i vävnaderna och ger en terapeutisk och välgörande effekt. Skydden är utformade så att de ska täcka nacken och dess omgivande strukturer – såsom övre ryggrad, skuldror och axlar.
Olika typer av nackskydd
Nackskydden från Back on Track passar bra att använda om man känner sig stel, spänd eller öm. Effekten beror på Welltex®-/Iontex®-teknologins energireflekterande mineraler, som är permanent infogade i materialet. Den infraröda energin, alstrad ur kroppsvärmen, är känd för sin förmåga att stimulera blodflödet och vidga blodkärlen.

Effekten upplevs ofta som lindrande, värmande och uppmjukande på stela och kalla muskler, leder och senor.

Alla nackskydd från Back on Track innehåller textilteknologin Welltex® och/eller Iontex® - beroende på materialet i nackskydden. Nackskyddens viktigaste funktion är alltid att förmedla effekten av våra textilteknologier och därigenom öka rörlighet och välbefinnande.

Däremot kan materialet vara olika tjockt, ge mer eller mindre värme samt ha olika andningsförmåga. Skyddet kan dessutom innehålla mer eller mindre stöttande fyllning.
Kläder som ökar välbefinnandet
Klädesplagg som innehåller Welltex® och/eller Iontex® har samma terapeutiska funktion som skydden. Vår tröja med polokrage fungerar därför som nackskydd - eftersom den består av ett funktionsmaterial som innehåller de energireflekterande mineralerna.

Och eftersom hela tröjan innehåller mineraler återstrålar den också din infraröda energi över hela din överkropp. Det kan hjälpa till att lösa muskelspänningar och bidra till ökad rörlighet i lederna. Tröjan finns i både herr- och damstorlek.

"Per4mance Funktionsscarf" och de lösa polokragarna "Eli" och "Blair" är andra exempel på klädesplagg som samtidigt gör tjänst som nackskydd. "Eli" och "Blair" är stickade plagg vars insida är fodrad med ett FIR-reflekterande material. På så sätt håller de samtidigt nacken varm.
Welltex®-tejp för nacke och axlar
Om du endast vill applicera effekten av FIR på en viss punkt eller över ett specifikt område finns istället vår Welltex®-tejp. Tejpen består av ett textilt material med god vidhäftningsförmåga och FIR-reflekterande egenskaper. Den sitter stadigt på plats och verkar bara där det behövs.

Tejpen finns dels på rulle samt i form av praktiska färdigklippta bitar - antingen som "remsor" eller "fjärilar".
Så väljer du rätt nackskydd

Back on Tracks nackskydd skyddar, värmer, stöttar och förmedlar effekten av våra terapeutiska textilteknologier. De används därför framför allt för att främja och snabba på återhämtningen efter nackskador, sträckningar, nackspärr, förslitning, artros eller överansträngning. De håller även musklerna mjuka och varma.

Eftersom den terapeutiska effekten är densamma i skydden kommer de övriga materialegenskaperna vara avgörande för vilket skydd som passar bäst. Vad är den viktigaste egenskapen hos ditt nackskydd? När ska du använda nackskyddet? Det är dina egna behov, i varje enskild situation, som avgör.

1. Vill du ha ett nackskydd som värmer? Samtliga textila nackskydd ger viss värme bara genom att de övertäcker huden. Men både "Amethyst" och "Nackskydd med spänne" består av tjockare, mer värmande material. För extra värme finns våra lösa polokragar, stickade i antingen ullmix eller bomull - med foder i Iontex®.

2. Behöver du ett nackskydd som stöttar huvudet? Både "Stabiliserande nackkrage" och "Mjuk nackkrage" omsluter nacken och avlastar dess strukturer. "Stabiliserande nackkrage" har en fast skumfyllning medan "Mjuk nackkrage" har en mjukare skumfyllning av samma storlek och tjocklek.

3. Vill du ha ett "osynligt" nackskydd att bära under kläderna? Kanske tänker du sova med skyddet? "Carnelian" är ett tunt nackskydd som består av ett funktionsmaterial med mycket hög andningsförmåga.

4. Behöver du applicera Back on Track-effekten över ett större område? Åtskilliga nackskydd övertäcker axlarna, skuldrorna och bröstryggen. Våra klädesplagg i material som innehåller Welltex® eller Iontex® täcker en stor del av kroppen.

5. Vill du bara applicera Back on Track-effekten exakt där den behövs? Welltex®-tejpen kan placeras med stor frihet samt bara just över problemområdet.
Material och teknologi
Den terapeutiska effekten av infraröd energi beror på de mineraler som utgör grunden för våra textilteknologier Welltex® och Iontex®. Dessa mineraler finns både i våra skydd och i våra klädesplagg.

Mineralerna är utvalda just för sin förmåga att absorbera och återutsända infraröd elektromagnetisk strålning - en energiform som produceras av allt levande och strålar ut från kroppen som en del av kroppsvärmen.

När dessa mineraler pulveriseras och smälts in i textila material överförs mineralernas egenskaper till bärbara led- och muskelskydd samt klädesplagg. Detta gör att klädesplagget eller skyddet kontinuerligt absorberar kroppens egen infraröda energi och återsänder den tillbaka ner i vävnaderna.

Infraröd energi (FIR) påverkar bland annat blodkärlen och har en gynnsam effekt på blodcirkulation och blodgenomströmning.
Nackskydd med spänne
"Amethyst" Nackskydd
Polotröja Dam
Nackskydd med Polokrage
Per4mance Funktionsscarf
"Carnelian" Nackskydd
Terapeutisk effekt
Våra nackskydd och många av våra klädesplagg är avsedda att bäras så att de övertäcker nacke, axlar och skuldror och tillför en terapeutisk effekt till dessa områden. De kan därmed mjuka upp stela och spända muskler och minska risken för träningsvärk. Skydden och kläderna kommer att ge bäst resultat om de bärs närmast huden.
Välj rätt material
Eftersom den terapeutiska effekten beror på mineralerna innebär detta också att den terapeutiska effekten kan överföras till en mängd olika typer av funktionsmaterial. Mineralerna kan smältas in i både varma, svala, tjocka eller tunna material.

Back on Track-effekten kan på så vis förenas med en mängd olika materialegenskaper och funktioner.
Fördelar med Back on Tracks nackskydd
1. Reflektion av långvågig infraröd energi (FIR). Ett skydd från Back on Track används först och främst för sin terapeutiska effekt. Det verkar genom att återstråla den infraröda energi som naturligt alstras av kroppsvärmen, direkt över det område som ger besvär.

2. Back on Tracks nackskydd kan bestå av flera olika slags material - men den terapeutiska effekten är densamma. Du kan därför hitta nackskydd som passar perfekt i olika situationer. De kan bestå av antingen värmande fleece eller svala funktionsmaterial med maximal andningsförmåga.

3. Back on Tracks nackskydd finns i många olika slags utföranden. Vi har dels nackkragar som omedelbart avlastar nackens muskler, dels klädesplagg som täcker nacke och axlar - och som i sin helhet är tillverkade av material som innehåller Welltex®.

Våra mest klassiska nackskydd, som "Nackskydd med spänne", placeras kring halsen och applicerar FIR-effekten över nacke, axlar och skuldror.

4. Nackskydden från Back on Track kan användas när som helst på grund av sin bekväma känsla. De består av textila funktionsmaterial som är mjuka, sköna och formbara.
Vårt sortiment
Våra FIR-reflekterande textilteknologier finns tillgängliga i både led- och muskelskydd samt i diverse klädesplagg. Den terapeutiska effekten kan alltså förmedlas på många sätt - hitta det som passar dig bäst!

Back on Tracks nackskydd kan vara hjälpsamma oavsett om du har tillfälliga besvär som nackspärr, stelhet och spänningar eller långvariga besvär som whiplashskador och förslitningar.

Våra nackskydd i klassisk form är avsedda att bäras över nacke och axlar. "Nackskydd med spänne" försluts med hjälp av kardborre. Det är mjukt och bekvämt och har fleecefoder. Det täcker nedre delen av nacken, axlarna och ryggradens översta kotor.

"Nackskydd med polokrage" har utvecklats tillsammans med Pisksnärten, en rehabförening för whiplashskadade.  "Carnelian" och "Amethyst" ska vila över axlarna och försluts framtill. De täcker nacke, bröstrygg, axlar och de övre bröstmusklerna.

"Stabiliserade Nackkrage" hjälper till att hålla upp huvudet och gör att stela, spända muskler får avlastning. Den omsluter halsen och stöttar huvudet med hjälp av sin fasta skumfyllning. "Mjuk Nackkrage" stöder huvudet men har en lite mjukare fyllning. Båda innehåller Welltex® i sitt foder.

Back on Tracks mjuka, textila skydd går utmärkt att sova med eftersom de är så pass tunna och följsamma. Nackkragarna har en fyllning och kommer därför att ta större plats, men de stabiliseras endast av ett mjukt eller ett fastare skum.

Welltex® reflekterar din infraröda energi även när du sover. Back on Tracks skydd finns i flera storlekar. Jämför dina mått med våra storlekstabeller för att hitta rätt storlek.
Vad gäller för nackskydd? Vanliga frågor och svar!
Vad är ett nackskydd och varför behöver man det?
Nackskydd från Back on Track består av textila material som innehåller Welltex®-teknologi. De används för att bidra till ökad blodgenomströmning, tack vare reflektionen av kroppens naturliga värmeenergi. Enligt många av våra kunder bär de skydden för deras förmåga att lindra ömhet, stelhet och svullnad.

Detta kan många gånger underlätta återhämtningen och vara hjälpsamt vid både tillfälliga och långvariga problem med nacken, t.ex. nackspärr, förslitningar, stelhet, spänningar, artros och whiplashskador.

För mer stabilitet: välj en stödjande nackkrage med en omslutande design som ger avlastning och skyddar nackens strukturer.
Hur fungerar ett nackskydd?
Den viktigaste funktionen hos Back on Tracks skydd är att återstråla långvågig infraröd energi (FIR) tillbaka ner i vävnaderna. Effekten är känd för att kunna bidra till ökad blodcirkulation, vilket i sin tur leder till mjukare muskler och leder, samt ökar välbefinnande och lindrar besvär.
Hur väljer man rätt nackskydd?
Det beror på. Våra olika modeller erbjuder samma terapeutiska effekt, men materialegenskaperna skiljer sig åt. Skydden är utformade så att de ska täcka nacken och dess omgivande strukturer – såsom övre ryggrad, skuldror och axlar.

Ett skydd i ett värmande material kan passa utmärkt till vardags, men kan snabbt bli för varmt vid hög fysisk aktivitet. Då kan ett tunnare skydd med hög andningsförmåga passa bättre. Det kan därför vara bra att ha flera olika modeller om du behöver byta.

Mer läsning

Hur ska ryggbälte sitta?

Hur ska ryggbälte sitta?

Det finns många olika typer av ryggbälten. Det finns även många olika sätt att få ont i ryggen. De flesta som drabbas av ryggsmärtor får dock ont...

Hur stort ska ryggbälte vara?

Hur stort ska ryggbälte vara?

De flesta som drabbas av ont i ryggen får ont i ländryggen. Ett ryggbälte från Back on Track ska placeras så att det övertäcker ländryggen - det ...