Reklamationer

Reklamationshantering för privatpersoner vid köp som  omfattas av konsumentköplagen

 

Tidsgränser för reklamationer:

Vi ansvarar för fel på varan i minst tre år från inköpstillfället

För att reklamationsrätt ska föreligga enligt lag ska reklamationen göras inom skälig tid från att felet upptäcktes.  En riktlinje är att reklamation som sker inom två månader räknas alltid som inom skälig tid.

Om ett fel upptäcks precis innan tre år har gått har man ytterligare två månader på sig att reklamera.

Reklamationsrätten påverkas inte av eventuell garanti. En produkt kan ha en garanti på ett år, men konsumenten har fortfarande rätt att reklamera varan i tre år.

Kunden/konsumenten måste försöka begränsa förlusten eller skadan. Till exempel får konsumenten inte förvärra ett fel på varan genom att använda den. Använder konsumenten ändå varan får konsumenten betala motsvarande del av förlusten.

 

Vad kan man reklamera:

För att man ska kunna reklamera varan ska felet vara ursprungligt, till exempel ett fabrikationsfel. Normalt slitage är inte grund för reklamation.

Vid reklamation ska kundtjänst kontaktas på sverige@backontrack.com eller 018 59 05 55, som tar emot anmälan.

 

Våra skyldigheter för ursprungliga fel vid reklamation:

När felet på produkten är ursprungligt och konsumenten har reklamerat inom rätt tid, kommer vi att antingen:

 • Reparera felet
 • Byta till en ny, felfri vara
 • Ge prisavdrag
 • Häva köpet och ge pengar tillbaka
 • Ge ersättning för reparation
 • Låta kunden hålla inne betalning.
  Under reklamationens handläggningstid har konsumenten rätt att hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar konsumentens krav. Det kan exempelvis gälla kostnaden för att få felet avhjälpt eller summan som motsvarar kravet på önskat prisavdrag. Har konsumenten rätt att häva köpet kan konsument hålla inne hela köpesumman.
 • Ge skadestånd

 

Åtgärda inom "skälig tid"

Vi har rätt att försöka avhjälpa felet. Det kan ske genom till exempel reparation eller byte till annan likvärdig vara. Är det till exempel fel på ett knäskydd kan det bästa alternativet vara att byta ut den mot en ny. Men har i stället låset till ridhjälmen gått sönder är förmodligen en reparation bästa lösningen. Oavsett om felet ska repareras eller varan ersättas med en ny, ska åtgärden ske "inom skälig tid" från det att konsumenten reklamerade. Skälig tid kan beskrivas som den tid det normalt sett ska ta att reparera eller ersätta en vara inom en viss bransch.

Vi har två reparationsförsök för att ordna till felet. Om samma fel uppstår en tredje gång har konsumenten rätt att tacka nej till ytterligare försök. Undantaget är om det är flera olika fel på varan, då vi kan ha rätt att utföra fler än två reparationer.

 

Allmänna förklaringar och förtydliganden:

Reparationer och byten sker alltid utan kostnad för konsumenten.

Om vi ger konsumenten en ny vara och fel uppstår även på den varan, oavsett om det är samma fel eller ett nytt, har konsumenten rätt till tre års reklamationsrätt. Reklamationsrätten gäller då från den dagen konsumenten fick den nya varan.

Om vi inte kan reparera felet eller byta ut varan, kan man begära att få avdrag på priset. Prisavdraget ska vara rimligt i förhållande till felet, det vill säga motsvara en tänkt värdeminskning eller framtida reparationskostnad. Vi kan också komma överens om att betala ersättning för att reparera varan någon annanstans.

Om vi inte kan avhjälpa felet eller leverera en ny vara kan man kräva att få häva köpet. Att häva ett köp innebär att vi betalar tillbaka pengarna. Men då ska varan återlämnas. Man behöver inte acceptera ett tillgodokvitto.

För att man inte ska ha rätt att häva köpet krävs det att vi kan visa att felet är ringa, det vill säga av liten betydelse.

Man har rätt att få ränta på beloppet som vi återbetalar. I vissa fall har vi rätt att få ersättning för den användning som konsumenten haft av varan, så kallat nyttoavdrag.

 

Skadestånd för utgifter och förluster

Om man har fått utgifter på grund av felet på varan, kan man ha rätt till ersättning - så kallat skadestånd. Rätten till skadestånd gäller både om felet blivit reparerat eller om köpet har hävts.

Exempel på kostnader och förluster:

 

 • Utlägg för resor och transporter. Till exempel om konsumenten behövt åka en extra gång till butiken för att få varan reparerad.
 • Inkomstförluster. Till exempel om man måste ta ledigt från arbetet för att vänta på en reparatör och därmed fått avdrag på lönen.
 • Prisskillnad, det vill säga efter att man hävt köpet tvingas betala mer för en motsvarande vara.