Integritetspolicy

Vi på Back on Track respekterar din integritet. Denna integritetspolicy, nedan kallad policyn, beskriver hur vi samlar in dina personuppgifter och hur vi behandlar dem i olika situationer. 

Denna policy gäller för våra interaktioner med dig oavsett om det är personligen eller genom användning av Back on Tracks webbplatser och sammärkta versioner av webbplatsen som finns på webbadresser som pekar på domännamnet backontrack.se (”Webbplatsen” eller ”Sidan”). Eftersom vi samlar in vissa typer av information om våra användare vill vi att du ska förstå vilken information vi samlar in, hur vi samlar in den, hur den informationen används och hur du kan kontrollera vårt utlämnande av den informationen.

Genom att du besöker vår webbplats och använder våra tjänster, köper produkter på vår webbplats, skriver på våra nätforum eller chattrum och via andra inlägg på vår webbplats, eller förser oss med personuppgifter bekräftar du att du accepterar de metoder och policys som beskrivs i den då gällande policyn. Du bör granska denna policy varje gång du förser oss med personuppgifter för att försäkra dig om att du är nöjd med den. Om du inte samtycker till denna policy, vänligen förse oss inte med personuppgifter.

Vilka är Back on Track?

Back on Track ingår i en koncern, där Diomed AB är moderbolag med dotterbolag eller dotterdotterbolag i Sverige och utomlands. Back on Track AB är ett av dotterbolagen och det svenska bolaget för tillverkning och försäljning av Back on Track-produkterna. Diomed AB är privatägt till 100% av företagens grundare.

Vad innebär personliga uppgifter?

Personuppgifter är information som hänvisar till en specifik individ och som registreras i någon form. Personuppgifter inkluderar bland annat ålder, inkomst, födelsedatum, e-postadresser eller postadresser, telefonnummer och finansiell information, d v s allt som kan spåras till dig som person.

Hur införskaffas personliga uppgifter?

Det samlas in online när du registrerar dig hos oss eller uppdaterar din befintliga profil hos oss, får nyhetsbrev eller e-postmeddelanden, använder kommunikationstjänster, svarar på undersökningar, deltar i tävlingar eller kampanjer, när du publicerar på våra nätforum, chattrum eller gör andra inlägg på vår webbplats. Vi kan också samla in personuppgifter från tredje part som du har lämnat samma information till.

Om du väljer att skicka ett e-postmeddelande från vår webbplats till en vän samlar vi även in din väns namn och e-postadress. Din väns information används endast för att skicka vidarebefordringar av e-post och sparas inte i våra kund-eller marknasföringsdatabaser. Vår webbplats är avsedd att användas av vuxna. Vi samlar inte personuppgifter gällande barn under 13 år, varför de under 13 år inte ska använda webbplatsen utan målsmans tillstånd eller förse Back on Track med någon personlig information.

Insamlingens syfte

Vi använder personuppgifter för att förbättra din shoppingupplevelse, för att kommunicera med dig om våra produkter, kampanjer eller tävlingar, för att skydda dig och oss från fel och bedrägeri, för att behandla dina förfrågningar eller beställningar och för att hålla reda på och analysera dina inköp, transaktioner, shoppingmönster, kontoaktivitet, betalningshistorik, för att bedöma din kreditvärdighet och för att uppfylla rättsliga krav. Vi kan också använda denna information för att ge dig erbjudanden, för att rikta erbjudanden om specifika produkter till dig och för att hjälpa oss att utveckla och förbättra vår webbplats och anpassa den efter dina intressen. Slutligen kan vi använda information för att genomföra undersökningar och analyser för utvärderings-, statistik- och produktutvecklingsändamål och uppnå andra ändamål som är tillåtna eller påbjudna enligt lag.

Samtycke

Vi kommer endast att samla in, använda eller avslöja dina personuppgifter med din vetskap och ditt samtycke enligt lag. Samtycke kan vara muntligt eller skriftligt, uttryckligt eller underförstått. Underförstått samtycke ges på ett antal sätt, till exempel genom att en kundrelation redan finns, uttryckligt samtycke tidigare har givits eller där syftet med att använda personuppgifterna är rimligt uppenbart för dig. Ett exempel på underförstått samtycke är ett köp via hemsidan.

Back on Track är del av ett nätverk som erbjuder en unik blandning av produkter. Vi delar dina personuppgifter inom Back on Track-familjen av företag så att vi kan meddela dig om produkter, tjänster, belöningar och specialerbjudanden. Dessa meddelanden kan ges till dig via post, e-post, telefon, sms, automatisk uppringningsanordning eller annan form av telekommunikation med hjälp av de kontaktuppgifter som du meddelar oss. Ibland kan vi överföra dina personuppgifter utanför Back on Track-familjen till betrodda samarbetspartners som t ex banker eller Shopify. När vi gör det kräver vi att en sådan samarbetspartner skyddar informationen på ett sätt som är förenligt med denna policy.

När vi använder betrodda tjänster från tredje part som agerar för vår räkning genom att utföra funktioner som att utföra beställningar, leverera paket, behandla kreditkortsbetalningar eller tillhandahålla kundservice, säkerställs att sådan tredje part följer denna policy och alla tillämpliga sekretesslagar. Vårt utlämnande av dina personuppgifter i enlighet med denna policy kan innebära överföring av dina personuppgifter till andra länder.

Personuppgifter får inte användas eller lämnas ut för andra ändamål än de för vilka de samlades in, utom i enlighet med vad som krävs enligt lag, t ex bokföringslagen. Personuppgifter bevaras bara så länge som det är nödvändigt för att dessa ändamål skall kunna fullgöras.

Om du väljer att kontrollera alternativet att behålla detaljer och aktivera ”snabbköp”, godkänner du uttryckligen att vi behandlar och lagrar de data som anges som behövs för aktivering och utveckling av denna funktionalitet. Kortverifieringsvärdekoden (CVV) kommer endast att användas för att göra det pågående köpet möjligt och kommer inte att lagras eller behandlas senare som en del av dina kortuppgifter. Genom att ge oss ditt samtycke till att aktivera denna funktion kan dina uppgifter visas automatiskt ifyllda i efterföljande köp på denna webbplats, så du inte behöver ange uppgifterna i varje ny process, och sådant samtycke är giltigt för efterföljande köp. Du kan när som helst ändra dina kortdata eller återkalla ditt samtycke för behandling och lagring via avsnittet Mitt konto – Kort. Dina kortuppgifter kommer att lagras och överföras i enlighet med de viktigaste standarderna för sekretess och säkerhet för kredit- och betalkort. När du använder den här funktionen kan det begäras att du ändrar ditt lösenord av säkerhetsskäl. Kom ihåg att säkerheten vid användning av webbplatsen också beror på att du iakttar korrekt användning och att du håller inloggningsuppgifter och/eller lösenord konfidentiella. Du kan ändra eller återkalla ditt samtycke när som helst, med rimligt varsel, med förbehåll för juridiska eller avtalsmässiga begränsningar. Vi kommer att informera dig om konsekvenserna av att göra det. För att ändra ditt samtycke, se avsnittet Kontakta oss nedan.

Begränsning av användning, avslöjande av uppgifter samt lagring

Personuppgifter kommer inte användas eller lämnas ut för andra ändamål än de för vilka de samlades in, utom med ditt samtycke eller enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag. Det kommer endast att behållas så länge som det är nödvändigt för dessa ändamål eller i enlighet med vad som krävs enligt lag. Om vi överför dina personuppgifter kommer vi att se till att det sker enligt policyer som liknar denna policy.

Noggrannhet

Vi kommer att hålla dina personuppgifter så korrekta, fullständiga och uppdaterade som möjligt för de ändamål för vilka de ska användas. Du kan begära tillgång till alla personuppgifter som vi har registrerade för att granska och ändra informationen. I de fall dina personuppgifter har lämnats av en tredje part kommer vi att hänvisa dig till den parten (till exempel vid kreditupplysningar).

Skyddsåtgärder och ansvarsskyldighet

Vi kommer att skydda personuppgifter genom säkerhetsgarantier som är lämpliga för informationens känslighet, bland annat genom att använda följande åtgärder: (1) fysiska säkerhetsåtgärder, såsom begränsade åtkomstmöjligheter och rensning av personuppgifter; och (2) elektroniska säkerhetsåtgärder, till exempel lösenordsskydd för åtkomst till datoriserad personlig information. Vi ansvarar för personuppgifter under vår kontroll, inklusive alla personuppgifter som överförs till tredje part för behandling, lagring eller andra ändamål.

När vi använder betrodda tredje parter för att agera för vår räkning genom att utföra sådana funktioner som att utföra beställningar, leverera paket, behandla kreditkortsbetalningar eller tillhandahålla kundservice, så används avtalsenliga eller lämpliga medel för att säkerställa att sådana tredje parter följer denna policy och alla tillämpliga sekretesslagar.

OBSERVERA: Vi kan inte ansvara för någon personlig information som du delar eller publicerar på våra nätforum, chattrum eller genom andra inlägg till de offentliga forumen på vår webbplats. Dessa är offentliga utrymmen och kan ses av alla som besöker dessa delar av vår webbplats och faller därmed utanför denna policy.

Öppenhet och individuell åtkomst

Denna policy och all relaterad information är alltid tillgänglig på vår webbplats, www.backontrack.se via Sekretesspolicy eller på begäran. På begäran kommer vi att informera dig om förekomsten, användningen och utlämnandet av personuppgifter som rör dig och ge dig tillgång till den informationen. Du har rätt att bestrida riktigheten och fullständigheten i dina uppgifter och få det ändrat när så är lämpligt.

Kontakta oss

För allt som har att göra med denna policy, inklusive frågor, kommentarer eller återkallande av samtycke, vänligen kontakta oss på följande sätt:

E-post: sverige@backontrack.com

Back on Track AB, Sofielundsgatan 5A, 753 23 Uppsala, Sverige

Vi kommer att informera personer som gör förfrågningar eller klagar över våra förfrågans- eller klagomålsförfaranden. Om ett klagomål befinns vara motiverat kommer vi att vidta lämpliga åtgärder, inklusive, om nödvändigt, ändring av våra policyer och praxis.

Överlåtelse

Du samtycker till överföring av dina personuppgifter till tredje part när så erfordras, till exempel till banker eller vid kreditupplysningar.

Kakor och webfyrar

Kakor är små textfiler som bäddar in sig på din hårddisk från några av webbplatsens sidor. Kakor är ofarliga i den meningen att de inte kan extrahera någon information från din hårddisk, över vilken du har fullständig kontroll. Vi använder kakor för att bestämma webbplatstrafik, förmedla användbar information om dina intressen och för att anpassa eventuella framtida besök du gör på webbplatsen. Kakor ger oss inte någon personlig information om dig, och du kan välja att sluta ta emot kakor när som helst genom att helt enkelt ändra din webbläsares inställningar.

Vi använder även webbfyrar som är små kodsträngar som placeras på en webbplatssida eller i ett e-postmeddelande. De kallas ibland ”spårningspixel” eller ”pixeltaggar”. När du besöker en viss sida meddelar webbfyrar oss om ditt besök. Eftersom webbfyrar används i kombination med kakor så kommer webbfyrarna endast upptäcka ett anonymt webbplatsbesök om du inaktiverar kakor. När de används i ett e-postmeddelande gör webbfyrar det möjligt för oss att veta om du har fått e-postmeddelandet.

Länkar till andra sidor

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser än vår egen eller utanför Back on Track-familjen av företag. Dessa webbplatser kan ha sin egen integritetspolicy eller ingen sådan alls. Vi är inte ansvariga för dessa webbplatser och vi tillhandahåller dessa länkar enbart för smidigheten för besökare på vår webbplats. Dessa webbplatser kan skicka sina egna kakor till dig och kan samla in information och använda den på ett sätt som strider mot denna policy. Vi uppmuntrar dig att granska sekretesspolicyer och användarvillkor för alla webbplatser eller tjänster från tredje part innan du tillhandahåller dem dina personuppgifter. Vi kontrollerar inte innehållet som visar på dessa webbplatser eller tar något ansvar för deras innehåll, och det bör inte heller antydas att vi stöder eller på annat sätt rekommenderar sådana webbplatser eller deras produkter eller tjänster som erbjuds.