Användarvillkor

Vi kommer endast att samla in, använda eller avslöja dina personuppgifter med din vetskap och ditt samtycke enligt lag. Samtycke kan vara muntligt eller skriftligt, uttryckligt eller underförstått. Underförstått samtycke ges på ett antal sätt, till exempel genom att en kundrelation redan finns, uttryckligt samtycke tidigare har givits eller där syftet med att använda personuppgifterna är rimligt uppenbart för dig. Ett exempel på underförstått samtycke är ett köp via hemsidan.

Back on Track är del av ett nätverk som erbjuder en unik blandning av produkter. Vi delar dina personuppgifter inom Back on Track-familjen av företag så att vi kan meddela dig om produkter, tjänster, belöningar och specialerbjudanden. Dessa meddelanden kan ges till dig via post, e-post, telefon, sms, automatisk uppringningsanordning eller annan form av telekommunikation med hjälp av de kontaktuppgifter som du meddelar oss. Ibland kan vi överföra dina personuppgifter utanför Back on Track-familjen till betrodda samarbetspartners som t ex banker eller Shopify. När vi gör det kräver vi att en sådan samarbetspartner skyddar informationen på ett sätt som är förenligt med denna policy.

När vi använder betrodda tjänster från tredje part som agerar för vår räkning genom att utföra funktioner som att utföra beställningar, leverera paket, behandla kreditkortsbetalningar eller tillhandahålla kundservice, säkerställs att sådan tredje part följer denna policy och alla tillämpliga sekretesslagar. Vårt utlämnande av dina personuppgifter i enlighet med denna policy kan innebära överföring av dina personuppgifter till andra länder.

Personuppgifter får inte användas eller lämnas ut för andra ändamål än de för vilka de samlades in, utom i enlighet med vad som krävs enligt lag, t ex bokföringslagen. Personuppgifter bevaras bara så länge som det är nödvändigt för att dessa ändamål skall kunna fullgöras.

Om du väljer att kontrollera alternativet att behålla detaljer och aktivera ”snabbköp”, godkänner du uttryckligen att vi behandlar och lagrar de data som anges som behövs för aktivering och utveckling av denna funktionalitet. Kortverifieringsvärdekoden (CVV) kommer endast att användas för att göra det pågående köpet möjligt och kommer inte att lagras eller behandlas senare som en del av dina kortuppgifter. Genom att ge oss ditt samtycke till att aktivera denna funktion kan dina uppgifter visas automatiskt ifyllda i efterföljande köp på denna webbplats, så du inte behöver ange uppgifterna i varje ny process, och sådant samtycke är giltigt för efterföljande köp. Du kan när som helst ändra dina kortdata eller återkalla ditt samtycke för behandling och lagring via avsnittet Mitt konto – Kort. Dina kortuppgifter kommer att lagras och överföras i enlighet med de viktigaste standarderna för sekretess och säkerhet för kredit- och betalkort. När du använder den här funktionen kan det begäras att du ändrar ditt lösenord av säkerhetsskäl. Kom ihåg att säkerheten vid användning av webbplatsen också beror på att du iakttar korrekt användning och att du håller inloggningsuppgifter och/eller lösenord konfidentiella. Du kan ändra eller återkalla ditt samtycke när som helst, med rimligt varsel, med förbehåll för juridiska eller avtalsmässiga begränsningar. Vi kommer att informera dig om konsekvenserna av att göra det. För att ändra ditt samtycke, se avsnittet Kontakta oss nedan.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår Integritetspolicy »