Nypon till hundar? Absolut!

Nypon är ett välkänt hälsofrämjande kosttillskott för människor och en lika välgörande foderråvara för hästar. Men är nypon bra även för hundar? Svaret är ja! - även om hunddjur i naturen framför allt livnär sig på kött, och våra domesticerade hundar mår bäst av en hög andel animaliskt protein i sin diet.

Faktum är att nypon innehåller en mycket stor mängd hälsosamma fytokemikalier - biokemiska ämnen tillverkade av växter - som utövar sin positiva inverkan på molekylär nivå i hundens kropp. Bioaktiva ämnen som finns naturligt i nypon har kraftfulla antiinflammatoriska egenskaper och fungerar som antioxidanter. De bidrar till den normala funktionen hos friska vävnader och understödjer deras uppbyggnad och reparation. De kan därför hjälpa till att hålla hunden vid full hälsa och god kondition.

Nypon har även visat sig ha särskilt god effekt vid artros och andra ledproblem.


Back on Track’s finmalda nyponpulver består av 100 procent vildväxande, ekologiska nypon utan tillsatser och är avsett att blandas med hundens mat. Den finmalda konsistensen är särskilt lämplig för hundar på grund av deras korta tarmsystem, och gör det lättare för dem att ta upp de nyttiga näringsämnen som nyponen innehåller.
“description
Rosa canina; den vilda törnrosbusken (det latinska namnet betyder "hundros") har varit en del av den mänskliga historien i tusentals år, som både prydnads- och läkeväxt. Den fanns på jorden innan människan, och har följaktligen alltid funnits tillgänglig i en mängd olika folkgruppers omedelbara närhet.

Långt före kliniska studier och farmakologisk forskning har folkmedicinen förknippat nypon med hälsa. I synnerhet har man tyckt sig se ett tydligt samband mellan nypon och lindring av svullnad och smärta i lederna. Därför har nyponen också under lång tid använts som botemedel för människor - men även som hälsokur för hästar. Med modern vetenskap har sambandet stärkts och i många fall kunnat bekräftas.

Nuförtiden kan “innehållet i nypon” beskrivas med hjälp av en lång lista på över hundra biokemiska molekyler - alla med någon form av aktiv, positiv inverkan på kroppens olika system.

Läs om nyponens långa historia som foderråvara till hästar »
Hundrosens nyttigheter kommer äntligen hundar till del!
Både människor och hästar har följaktligen haft nytta av nyponens hälsobringande och lindrande effekter sedan historisk tid. Det kan dock verka mindre självklart att ge aldrig så nyttiga växtdelar till rovdjur, som huvudsakligen är köttätare. Men de verksamma ämnena i nypon ger i princip samma resultat även i hundens kropp. Verkansmekanismerna äger rum på molekylär nivå - genom interaktionen mellan kroppens molekyler och nyponens fytokemikalier. Nyponens innehållsrika cocktail av ämnen samverkar för att sänka nivåerna av de signalmolekyler som produceras av kroppen vid inflammation och oxidativ stress. Nypon innehåller också en stor mängd kraftfulla antioxidanter. De hjälper till att avlägsna de reaktiva, och därför skadliga, ämnen som bildas som bieffekt av kroppens normala metabolism - men som skulle skada cellerna om de inte kunde neutraliseras.

En hund som drabbas av artros producerar en mängd kroppsegna ämnen som ökar inflammationen och bidrar till svullnad och smärta. När nyponens fytokemikalier dämpar effekten av dessa inflammatoriska kaskader, minskar också symptomen och lederna känns mer mjuka och lättrörliga. Minskad inflammation bidrar till ökat välbefinnande och hunden kan återfå sin rörelseglädje och bli mer aktiv - något som har en avgörande betydelse för sjukdomens utveckling. Det är viktigt att fortsätta röra sig vid artros, eftersom lederna behöver användas och belastas för att brosket ska må bra. Det är även viktigt med rörelse för att bibehålla muskelmassan, helst öka den, så att musklerna kan erbjuda stöd och stadga till försvagade leder.

Läs mer om hundar och artros här! »

Den antiinflammatoriska förmågan hos nypon beror främst på deras innehåll av galaktolipider - en typ av fettmolekyl med en galaktos-del, som ingår i växtmembran. Kort sagt: ju mer vi vet om kroppens biokemi, desto mer övertygande blir bevisen för att även hundar kan ha stor nytta av växters naturliga innehåll av bioaktiva ämnen. Det är alltså en mycket god idé att ge nypon till hundar!

Back on Tracks nypon till hund är ett finmalet nyponpulver som är lätt att blanda i hundens foder. Hundar brukar dessutom uppskatta nypon, och äter gärna det nyttiga tillskottet! Nyponen är av hög kvalitet och varsamt torkade för att bevara alla näringsämnen och vitaminer.

Här hittar du vårt nyponpulver - särskilt anpassat för hundar! »

Mer läsning

Guide: Välj rätt knäskydd

Guide: Välj rätt knäskydd

Lindra dina knäbesvär med ett knäskydd från Back on Track. I den här guiden får du tips och råd för att välja rätt modell för just dig och dina ...