#yesBOT

Genom att tacka ja på hashtaggen #yesBoT tillåter du Diomed AB med Back on Track-dotterbolagen att använda ditt foto och/eller din video och samtycker därmed till nedanstående. Samtidigt intygar du att du förstått vad du samtycker till:

1. Du ger Diomed AB med dotterbolag tillstånd att fritt använda bilden/bilderna/videon utan ersättning från något bolag i koncernen.

2. Du ger Diomed AB med dotterbolag rätt att använda bilden/bilderna/ videon i samtliga länder, även utanför Europa.

3. Du ger Diomed AB med dotterbolag rätt att använda bild/bilder/video i respektive bolags marknadsföring, till exempel i annonser, på websida, i nyhetsbrev, kataloger, email och på sociala media utan ersättning.

4. Du ger Diomed AB med dotterbolag rätt att använda, reproducera, distribuera eller kombinera ditt material med annat material som t ex annan bild/bilder/video.

5. Du ger Diomed AB rätt att editera bilden/bilderna/videon.

6. Du ger INTE Diomed AB med dotterbolag ensamrätt till bilden/bilderna/videon.

7. Du intygar att du äger alla rättigheter till bilden/bilderna/videon och därmed har ansvar för att materialet inte bryter mot rättigheterna av en tredje part/lagen.

8. Diomed AB med Back on Track-dotterbolagen friskriver sig från allt ansvar och avvisar alla anspråk som kan riktas mot Diomed AB med Back on Track-dotterbolagen om någon av ovan nämnda punkter inte skulle följas.