Back on Track arbetar dels med egenskaperna hos funktionsmaterial, dels med de separata egenskaperna hos mineraler som smälts in i deras trådar. Konsten att förena dessa olika element är ett kännetecken för vårt varumärke.

Ett plagg tillverkat av ett sådant material är inte varmt om det inte samtidigt innehåller en isolerande fyllning. Det kommer inte heller att hålla kvar varken värme eller fukt om inte tyget i sig har dessa egenskaper - och det har inte de funktionstyger vi använder.

Däremot absorberar och avger materialet infraröd elektromagnetisk strålning (FIR) - en energiform som är besläktad med värme och som har dokumenterat välgörande effekter på kroppen.

För att förklara dessa fenomen måste vi också förklara vad värme "egentligen är" samt skillnaden mellan olika former av värmeöverföring. På så sätt kommer vi att kunna klargöra vad vi menar när vi talar om FIR - och varför FIR har en viss effekt på kroppen.

"Värme" är vibrationer hos de molekyler som bygger upp den materiella världen

I fysiskalisk mening består värme av vibrationer i molekyler - materiens byggstenar. Faktum är att allt som är varmare än den absoluta nollpunkten i rymden (-273°C) ständigt vibrerar på molekylnivå. När all rörelse upphört kan det heller inte bli kallare.

Detta innebär att allt som existerar på jorden innehåller värme och förjaktligen vibrerar. Denna vibration genererar i sig själv elektromagnetisk strålning. Detta innebär också att alla levande varelser ständigt utstrålar elektromagnetiska "kraftfält", osynliga för blotta ögat. Men med hjälp av en värmekamera kan man dock mycket tydligt se dessa kraftfält.

Vad är elektromagnetisk strålning?

En värmekamera som fångar upp elektromagnetisk strålning omvandlar den till något som vi kan se. Det vill säga; en annan form av elektromagnetisk strålning - synligt ljus. Det elektromagnetiska spektrumet är brett och innehåller allt från radiovågor till ultraviolett ljus och gammastrålning. Endast en liten del av spektrumet är synligt för oss. Infrarött ljus, till exempel, är osynligt.

Elektromagnetisk strålning existerar i vågform och har både en elektrisk och en magnetisk komponent. Dess natur illustreras av vad vi redan vet om synligt ljus. Den färdas genom vakuum. Den kan reflekteras, absorberas och sändas ut. Och den bär med sig en viss mängd energi, beroende på våglängden.

När energi överförs till fysisk materia kommer dess molekyler att börja vibrera. Ju mer energi, desto intensivare blir vibrationerna. Alla ämnen som träffas av energi i form av elektromagnetisk strålning kommer att påverkas. Vilken effekten blir beror återigen på våglängden.

Värme kan överföras och förloras på flera sätt

Vibrationer i molekyler - det vill säga fysisk värme - kan också överföras eller förloras genom kontakt med andra molekyler. Vibrationer överförs då fysiskt från en molekyl till en annan. Det är till exempel så kroppsvärmen snabbt förloras i kall luft, och ännu snabbare i vatten. En mängd molekyler i luft, eller de betydligt tätare packade molekylerna i vatten, kommer snabbt att absorbera alla molekylära vibrationer och leda bort dem.

Vi kan använda en vanlig termos för att illustrera de olika principerna för värmeöverföring och värmeförlust: Mellan innerflaskan och ytterhöljet på en termos finns ett utrymme som inte innehåller någonting - ett vakuum - för att förhindra värmeförlust genom luftmolekyler. Vakuum stoppar dock inte elektromagnetisk strålning. Därför kommer den energi som finns i den heta vätskan långsamt att stråla ut från den, och denna energiförlust kommer att minska dess molekylvibrationer. Därför kommer vätskan fortfarande att kallna - men mycket långsammare än vad som varit fallet om den inre flaskan inte varit omgiven av bokstavlig tomhet.

"Infrarött" bär med sig förmågan att skapa värme

Kort sagt: Värme är beroende av förekomsten av materia och består i sig själv av de fysiska vibrationerna hos materiens molekyler. Elektromagnetisk strålning överför den energi som behövs för att få molekylerna att vibrera. Elektromagnetisk strålning bär alltså med sig förmågan (eller energin) att skapa värme - utan att själv vara varm. Värme skapas där den träffar.

FIR är osynlig energi som kan tränga ner i huden

Infraröd elektromagnetisk strålning är energivågor som kan sätta molekyler i rörelse. Precis som synligt ljus kan den absorberas och emitteras/avges. Infrarött är även det ett spektrum som omfattar olika våglängder. Fjärr-infrarött (Far InfraRed = FIR) är en del av detta spektrum, där "fjärr/far" indikerar dess placering i spektrumets "bortre" del.

Materia som absorberar infraröd energi avger också infraröd energi, i en form som bestäms av materialets egna egenskaper. Denna förmåga beskrivs i termer av "emissivitet". De mineraler som används i våra textilier har höga emissivitetsvärden, vilket innebär att de effektivt avger infraröd energi, skapad ur bärarens egen kroppsvärme.

När FIR skickas tillbaka till kroppen (eller "reflekteras") tränger den in i huden och utövar sin effekt på molekylär nivå, djupt inne i vävnaderna.

En terapeutisk, biologisk effekt

FIR påverkar kroppen på olika sätt, bland annat genom att stimulera blodflödet. Effekten kan både upplevas och observeras, men mekanismen bakom är fortfarande ett område att utforska. Flera möjliga förklaringar har dock lagts fram.

En trovärdig teori är att FIR uppreglerar uttrycket av ett enzym i blodkärlens väggar. Detta enzym ökar i sin tur produktionen av kväveoxid (NO) - en signalmolekyl som kroppen använder för att vidga blodkärlen och öka blodflödet. Upptäckten av NO och dess funktion som signalmolekyl i kroppen belönades med Nobelpriset i medicin 1998.

Energitillförseln genom FIR anses också påverka vattenmolekyler i kroppen. Eftersom vatten utgör en så stor del av kroppen kan effekten av att få dessa molekyler att vibrera, röra sig, ändra position eller konfiguration vara av stor betydelse. Sammantaget kan dessa biologiska reaktioner förklara varför FIR verkar lindra så skilda tillstånd som svullnad, inflammation, stela leder och muskelömhet.

References

Brownstone T, The effects of Back on Track rugs on equine locomotion. Dissertation, Department of Agriculture, University of Reading, 2013 

Burström S, Grundström S, Utvärdering av Back on Tracks effekt på hästryggen med avseende på rid- och veterinärbedömning, Fördjupningsarbete Hippologenheten, Sveriges Lantbruksuniversitet, 2004; 1402-2052; 265

J Kyselovic et al. Physical properties and biological effects of ceramic materials emitting infrared radiation for pain, muscular activity, and musculoskeletal condition. Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine. 2023; 39(1): 3-15.

Vatansever F, Hamblin MR. Far infrared radiation (FIR): its biological effects and medical applications. Photonics Lasers Med. 2012; 4: 255-266. 

Tsai SR, Hamblin MR. Biological effects and medical applications of infrared radiation. J Photochem Photobiol B Biol. 2017; 170: 197-207.

Leung TK. In vitro and in vivo studies of the biological effects of bioceramic (a material of emitting high performance far-infrared ray) irradiation. Chin J Physiol. 2015; 58(3): 147-155.

Nunes RFH, Cidral-Filho FJ, Flores LJF, et al. Effects of far-infrared emitting ceramic materials on recovery during 2-week preseason of elite futsal players. J Strength Cond Res. 2020; 34(1): 235-248.

Pooley MA, Anderson DM, Beckham HW, Brennan JF. Engineered emissivity of textile fabrics by the inclusion of ceramic particles. Optics express. 2016; 24(10): 10556-10564.

Washington K, Wason J, Thein MS, Lavery LA, Hamblin MR, Gordon IL. Randomized controlled trial comparing the effects of far-infrared emitting ceramic fabric shirts and control polyester shirts on transcutaneous PO(2). J Textile Sci Engineer. 2018; 8(2): 349.

Bagnato GL, Miceli G, Atteritano M, Marino N, Bagnato GF. Far infrared emitting plaster in knee osteoarthritis: a single blinded, randomised clinical trial. Reumatismo. 2012; 64(6): 388-394.

Lai Y-T, Chan H-L, Lin S-H, et al. Far-infrared ray patches relieve pain and improve skin sensitivity in myofascial pain syndrome: a double-blind randomized controlled study. Complement Ther Med. 2017; 35: 127-132. 

Leung TK, Lee CM, Tsai SY, Chen YC, Chao JS. A Pilot Study of Ceramic Powder Far-Infrared Ray Irradiation (cFIR) on Physiology: Observation of Cell Cultures and Amphibian Skeletal Muscle. The Chinese journal of physiology. 2011; 54(4): 247–54. 

Djuretić J, Dimitrijević M, Stojanović M, et al. Infrared radiation from cage bedding moderates rat inflammatory and autoimmune responses in collagen-induced arthritis. Scientific reports. 2021; 11(1): 2882.

Schieke SM, Schroeder P, Krutmann J. Cutaneous effects of infrared radiation: from clinical observations to molecular response mechanisms. Photodermatol Photoimmunol Photomed. 2003; 19(5): 228-234. 

Dyer, J. Infrared functional textiles. In Functional Textiles for Improved Performance, Protection and Health; Pan, N., Sun, G., Eds.; Woodhead Publishing Ltd.: Sawston, UK, 2011; pp. 184–197

Nypon-vetenskap

Varför är nypon så nyttiga?

Både kombinationen och det höga innehållet av aktiva ämnen ger nyponet dess biologiska effekt.

Den höga halten av C-vitamin bidrar till bildandet av friskt brosk, stöder immunförsvaret och fungerar som antioxidant.

Galaktolipidernas antiinflammatoriska egenskaper dämpar inflammationssymptom och verkar skydda brosket från de degenerativa processer som sker vid artros.

Flera olika kraftfulla antioxidanter samverkar för att minska den oxidativa stressen och därmed skydda kroppens vävnader. Utbudet av bioaktiva ämnen bidrar till ett flertal av kroppens normala funktioner.

Nypon innehåller höga halter av antioxidanter, antiinflammatoriska ämnen, vitaminer, mineraler och andra bioaktiva fytokemikalier med betydande fördelar för kroppen - hos både människor och djur 1,3,6,8,10,16. Särskilt högt är innehållet av C-vitamin, en kraftfull antioxidant som också bidrar till ett aktivt immunförsvar1,17. Vitamin C är också nödvändigt för kroppens normala brosk- och benbildning.

Nypon är särskilt lämpliga för:

- Hästar och hundar* med ledproblem.3,4,5,6,7,8,9,16,17,18,20

- Äldre hästar och hundar* med slitage i rörelseapparaten.3,4,5,6,7,8,9,16,17,18,20

- Sport- och tävlingshästar och hundar* vars leder utsätts för stor belastning.3,17,18,20

*Hundar bör endast ges finmalet pulver för att maximera näringsupptaget i deras korta och ofta känsliga tarmsystem.

Nypon i folkmedicin och vetenskap

Nypon har traditionellt använts som ett botemedel mot stela, värkande leder och de smärtsamma effekterna av olika bristsjukdomar - särskilt C-vitaminbrist - även om orsakerna till både lidande och lindring länge förblev okända.

Av samma anledning har nypon använts för att berika hästars foder. Det är först på senare tid som modern forskning har börjat hitta förklaringar till de sedan länge observerade effekterna av nypon. Nu finns ett stort antal vetenskapliga studier som identifierar de aktiva ämnena i nypon och klargör deras verkningsmekanismer i kroppen.

Antioxidanter

Redan den djupröda färgen på mogna nypon avslöjar den mycket höga koncentration av aktiva ämnen, såsom alfa-karoten, betakaroten och lykopen.1,6,16

Många av de färgrika molekylerna i växter och frukter fungerar som antioxidanter. Antioxidanter hjälper kroppen att försvara sig mot de reaktiva och instabila syremolekyler som annars sliter på vävnader, påskyndar cellåldrandet och ökar risken för inflammation.2,21

Vitamin C

Innehållet av C-vitamin i nypon är exceptionellt högt. C-vitamin är en kraftfull antioxidant, men är också viktig för flera andra processer i kroppen. Hästar kan förbruka stora mängder C-vitamin vid ansträngande arbete 21 och har svårt att ta upp C-vitamin från en syntetisk källa. 18,19,20

Att berika fodret med nypon är därför ett mycket bra sätt att tillföra C-vitamin på ett sätt som hästen effektivt kan ta upp.18,20

Effekten verkar öka prestationsförmågan hos tävlingshästar. På Charlottenlunds travbana fick 74 hästar antingen placebo eller 210 gram nyponpulver dagligen i tre månader. De hästar som fick nypon traskade 1000 meter tre hästlängder snabbare än de hästar som fick placebo.17,18

Galaktolipider

Nypon innehåller galaktolipider 12, en grupp biomolekyler som har visat sig ha starka antiinflammatoriska egenskaper. 1,3,10,11,12 Galaktolipiderna i nypon kan hämma de inflammatoriska processer som uppstår vid artros 6,7,8,9, genom att till synes skydda brosket, särskilt i lederna. 11,12,13,14,15

Nypon har också visat sig öka välbefinnandet och rörligheten genom att minska ledsvullnad och lindra ledsmärta.3,4,5,6,7,8

När lederna används och belastas cirkulerar den näringsrika ledvätskan genom brosket. Detta smörjer brosket och bygger upp det. Av den anledningen uppmuntras artrospatienter i allmänhet att fortsätta röra på sig - något som naturligtvis underlättas avsevärt av minskat obehag.

Referenser

Källförteckningen nedan innehåller resultat från ett flertal större kliniska studier på hästar och människor, liksom publicerade vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar beskriver resultaten av studier utförda av oberoende forskare vid universitet och forskningsinstitut runt om i världen.