Är nypon världens bästa kosttillskott?

Ja, det är ju uppenbart att vi tycker det! Back on Track erbjuder nypon i ett flertal olika former; grovmalda, finmalda eller som praktiska pellets – alla med sitt eget användningsområde och tilltänkta målgrupp. Förklaringen är att just nypon har visat sig vara särskilt verksamma inom våra egna fokusområden: välbefinnande, prestation, återhämtning och ledernas hälsa.

Vad är då så märkvärdigt med nypon?

Framför allt: de innehåller en rik cocktail av antioxidanter och antiinflammatoriska ämnen i mycket hög koncentration. Tillsammans hjälper dessa till att bibehålla optimal hälsa och stödjer den normala funktionen hos kroppens vävnader. Men de bidrar även till att aktivt sänka nivån av de inflammatoriska ämnen kroppen själv producerar vid olika stresstillstånd. Nypontillskott är särskilt gynnsamt vid besvär i lederna, och i synnerhet vid artros.
“description
Rosa canina - det latinska namnet på den vildväxande rosenbusken, vars nypon vi använder i våra tillskott, betyder bokstavligen "hundros". Det är också vad den kallas på engelska: dog rose. Namnet har ett oklart ursprung men definitivt en lång historia. Möjligtvis kan de gamla romarna ha benämnt den så, eftersom man trodde att rosenbuskens rot kunde behandla hundbett - kanske även bota rabies. (Detta funkar dock inte).

De flesta kulturer har också tillskrivit rosen och dess röda, lysande skenfrukter en rad symboliska, magiska och inte minst läkande egenskaper. Vissa av dessa egenskaper har länge prövats i praktiken och utkristalliserat sig till en kollektiv, djupt rotad kunskap som bestått in i modern tid.

En väl förpackad hälsokur
Innehållet av C-vitamin, en kraftfull antioxidant och ett viktigt vitamin, är särskilt högt och överträffar det som återfinns hos de flesta andra C-vitaminrika frukter och bär.

Symptomen på skörbjugg hos människor demonstrerar tydligt vilka av kroppens processer som kräver C-vitamin för att fungera normalt. Uttalad C-vitaminbrist visar sig genom inflammationer i tandköttet, försämrad kollagenbildning, orkeslöshet, dålig sårläkning och infektionskänslighet. Lederna värker, hud och bindväv blir försvagade, blåmärken uppstår lätt och blödningsrisken ökar. Hästar, hundar och de flesta andra djur kan själva bilda C-vitamin och har därför betydligt mindre risk att drabbas av denna bristsjukdom. Det står dock klart att även hästar och hundar kan behöva betydligt mer C-vitamin än de själva kan bilda eller äta sig till.

Alla former av påfrestningar, som hård fysisk ansträngning, infektioner eller stress förbrukar C-vitamin - både som antioxidant och som essentiell del i läkningen, uppbyggnaden och reparationen av kroppens vävnader. När C-vitaminet förbrukas sjunker halten i blodet, vilket kan vara ett tecken på pågående infektion eller högt slitage på muskler och leder. Samma villkor tycks gälla för människor som för både travhästar och tävlingshundar - de djur som främst varit föremål för vetenskapliga studier.

Intensivt arbetande djur vars foder berikas med nypon uppvisar en rad förbättrade resultat i tester; såsom högre prestation, större motståndskraft, snabbare återhämtning och till och med bättre pälskvalitet.
“description
Antiinflammatoriska nypon mot artros
Nypon innehåller en stor mängd aktiva, biokemiska ämnen som produceras av växten och koncentreras i de röda skenfrukterna. Bland dem finns flavonoider, tanniner, antocyanin, fenolföreningar, fettrik olja, organiska syror samt diverse oorganiska föreningar. Tillsammans skapar de en synergieffekt, ett samarbete mellan ämnen, som leder till att de förstärker varandras egenskaper och dessutom gör de ingående ämnena lättare att ta upp.

Den starkt antiinflammatoriska effekten beror främst på en ämnesgrupp som kallas galaktolipider.
När en led drabbas av artros börjar det stötdämpande brosk som ligger mellan de olika skelettdelarna att sakta brytas ner. Tillståndet kännetecknas av inflammation, med åtföljande stelhet, svullnad och smärta i leden. Både människor och djur kan drabbas av artos. På vävnadsnivå är vi praktiskt taget identiska: symptomen är därför desamma och det är även de degenerativa processer som pågår på molekylär nivå.

När kaskader av inflammatoriska ämnen frisätts aktiverar de immunförsvaret. Detta orsakar i sin tur kraftiga besvär från leden, utan att det samtidigt bidrar till läkningen. Istället gör det all rörelse till en plåga att undvika - något som ytterligare förvärrar artrosen. Nyponens galaktolipider har förmågan att ingripa i den inflammatoriska processen, genom att dämpa effekten hos de kroppsegna ämnen som utlöser den. Galaktolipiderna bidrar även aktivt till att skydda broskcellerna. Resultatet i åtskilliga tester på människor, hundar och hästar visar konsekvent på minskade besvär, mer flexibla leder och större rörlighet.

Det är denna ökade rörlighet - med minskat obehag - som möjliggör den hittills mest effektiva åtgärden mot artros; fysisk aktivitet.

Läs mer om artros »

Källa:
Marstrand, Campbell-Tofte;The role of rose hip (Rosa canina L) powder in alleviating arthritis pain and inflammation – part II animal and human studies (Botanics: Targets and Therapy 2016:6).

Nypon till häst och hund

Mer läsning