Användningsråd

Börja använda Back on Track

Våra produkter ska introduceras gradvis för att vänja kroppen vid effekten. Använd produkten max 4 timmar de första 2-3 dagarna och öka sedan successivt med en timme i taget.

Efter introduktionsperioden

Efter introduktionsperioden bör produkterna användas minst 8 timmar per dygn, gärna längre. Redan efter någon timme upplevs ofta en positiv inverkan på spända muskler och stela leder. För maximal effekt kan det ta 10-20 dagar innan resultat uppnås. 

Därefter ska produkten användas enligt det mönster du själv känner är effektivt. Det kan exempelvis vara längre användning under en period och sedan uppehåll, eller kortare tidsspann där produkten används några timmar dagligen vid aktivitet eller under natten. 

Om du upplever att effekten avtar efter en tid kan det vara bra att ta en paus från produkten. Efter neutraliseringsperioden kan du sedan återintroducera produkten på nytt.

Initiala reaktioner av produkterna

Den ökade blodgenomströmningen kan i vissa fall göra att en del människor upplever en retning, svullnad eller ömhet i problemområdet till en början. Reaktionen är individuell och alla upplever effekten på olika vis. 

Hästar och hundar kan också reagera vid introduktionen. Var därför uppmärksam på hur ditt djur beter sig och reagerar vid användning av produkterna.

Den initiala reaktionen kan uppstå efter bara någon timmes användning. Om man upplever obehag bör inte produkten användas mer samma dag. Testa istället att introducera produkten mer gradvis de följande dagarna. 

Bra att veta

Människor och djur avger kroppsvärme både under vila och aktivitet, så produkterna kan användas när det passar dig bäst. Störst effekt får du under aktivitet då kroppstemperaturen stiger och reflektionen blir starkare. 

Våra produkter fungerar bäst när de ligger i direkt kontakt med huden, men är även verksamma med ett tunt lager tyg under.

Använd produkten endast enligt instruktionerna och rådgör med läkare om symptom kvarstår. Om du genomgår en sjukdomsbehandling, rådfråga gärna din läkare om du är osäker på hur produkten påverkar din behandling. 

Använd ej under graviditet/dräktighet. 

Använd tillsammans med liniment eller liknande med egen bedömning, effekten kan förstärkas vid samtidig användning.