Förebygg senskador orsakade av överhettning

Benskydd omgärdar de ömtåligaste delarna av hästens ben och absorberar kraften från stötar och islag. Dessutom ger ett bra benskydd ökad stabilitet till både senor och leder, vilket minskar risken för att de ska översträckas, överansträngas eller felbelastas.

Men det är även viktigt att välja benskydd som minskar senornas värmebelastning. Risken för överhettning av senorna minskar betydligt om materialet har hög andningsförmåga eller om benskydden är perforerade för att låta luften cirkulera.

FIR - infraröd terapeutisk energi, som utsänds av alla Back on Track’s benskydd - gör dock inte benskydden varmare. Det innebär att den välgörande effekten av FIR kan samexistera med både hög andningsförmåga, högt luftflöde och fukttransporterande egenskaper, som gör att värmen lättare kan ledas bort.
“description
Senornas egenskaper
Senorna i hästens underben har under evolutionens gång förfinats till starka, fjädrande strukturer som effektivt förmedlar den explosiva kraften från kroppens massiva muskler. De löper nära hudens yta, i en del av hästens kropp som samtidigt är relativt oskyddad. Kring underbenet, kotan, kotleden, kronleden och kronbenet finns inte mer stödjande vävnader än vad som är absolut nödvändigt för funktionen: elasticitet och lagring av rörelseenergi.

På grund av hästens anatomiska konstruktion och biomekanik utsätts senorna för mycket hög belastning. De behöver därför både skyddas och stabiliseras för att minska risken för skador. Senskador hos hästar är mycket vanliga och kan vara svåra att läka. Konsekvenserna kan vara förödande, och det är viktigt för hästens långsiktiga hållbarhet att undvika senskador i största möjliga mån.
De absolut bästa åtgärderna är förebyggande. Genom att använda benskydd, visa stor omsorg om hästens underben samt uppmärksamma små tecken på problem innan de utvecklats till tydliga symptom kan riskerna reduceras betydligt.
Två motsatta krav – skydd och svalka
Men det finns ytterligare ett specifikt hot mot senornas hållbarhet: upphettning. Senans inre temperaturer kan öka signifikant under rörelse och ansträngning. Benskydd behövs -men innebär samtidigt att senorna får svårare att hålla sig svala, eftersom de kyls ner av omgivningen. Senornas fjädrande egenskaper innebär att de lagrar rörelseenergi, vilket även ökar deras inre temperatur. Benskydd som värmeisolerar kan därför leda till upphettning av de bindvävsceller som senorna består av. Och dessa celler är inte värmetåliga.

Faktum är att senornas bindvävsceller börjar dö vid temperaturer strax över 42°C - en temperatur som senorna kan uppnå lokalt vid ansträngning och hård belastning (1). Om överhettning av hästens senor är något som regelbundet uppstår under en längre tid, kan senorna börja brytas ner; en process känd som “degenerering genom hypertermi” (2).

Eftersom benskydd placeras så att de övertäcker senorna riskerar användningen av dem att ytterligare öka deras temperatur. Detta gäller alla benskydd. Men resultatet beror på benskyddens egenskaper. En typ av benskydd som tillåter luften att cirkulera, tack vare sina materialegenskaper eller genom perforeringar, kommer innebära betydligt mindre risk för överhettning, i jämförelse med andra benskydd.
Så här kan du träna hästen på ett hållbart sätt:
Använd benskydd och boots i hög kvalitet, som skyddar, stöder och avlastar strukturerna i hästens underben – men låt valet av benskydd styras av deras förmåga att leda bort värme och hålla hästens senor svala.

Värm upp hästen inför ett träningspass. Gott blodflöde och mjuka vävnader minskar risken för mjölksyra, trötthet, felbelastning och skador.

Kylande bandage sänker senornas temperatur efter träning. Detta kan förebygga senskador.

Träna hästen på lämpligt underlag och helst genom en stor volym lågintensiv träning. Undvik plötsligt ökad arbetsbelastning. Detta ökar risken för skador.
“description
Airflow-kollektionen – med benskydd framtagna för maximalt luftflöde och låg vikt
Airflow-kollektionen innehåller en rad olika produkter som tillåter luften att effektivt cirkulera genom dem. Detta kan ske med hjälp av hög andningsförmåga, öppningar, nätmaterial, perforeringar eller genom att materialets ytstruktur skapar luftfickor.

Materialtekniken låter benskydden andas, vilket håller senor och andra känsliga strukturer svala och minskar risken för överhettning. Luften cirkulerar närmast hästens hud och värme och fukt kan snabbt transporteras bort.

Samtliga produkter är fodrade med Welltex®️-teknologi, som kan bidra till ökad blodgenomströmning genom reflektion av kroppens naturliga infraröda energi, utan att skydden blir varma.
Vi har valt namnet Airtech™️ för att beskriva sammansättningen av flera material som tillsammans gör att mycket luft kan passera genom slutprodukten. Luftcirkulationen gör produkterna bekväma att bära även under varma förhållanden - och minskar även risken för överhettning.1. Hall, E.J. (1988). Radiobiology for the radiobiologist, 3rd edition, Philadelphia: Lippincott.

2. Wilson, A.M. & Goodship, A.E. (1994). Exercise-induced hyperthermia as a possible mechanism for tendon degeneration. J. Biomechanics. 27(7), 899-905.

Mer läsning

Ta hand om din jaktkompis!

Ta hand om din jaktkompis!

Ge din hund de bästa förutsättningarna för att kunna prestera på topp i skog och mark! När du är väl förberedd så kan du glömma allt annat och ko...